Projektbemutatás

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP 6.2.0.) keretében mintegy 143 millió forintos EU-támogatásból valósul meg a Zöld Kampusz Zalaegerszeg mintaprojekt.

 

A beruházás eredményeként sor került többek között: a tanszéki épület komplett épületenergetikai felújításra, aminek következtében korszerűsítették a hő- és tetőszigetelést, valamint a fűtésrendszert. A projekt során bevezetésre kerül a környezetirányítási rendszer, amelynek köszönhetően csökken a Kampusz hulladéktermelése, továbbá kiépítésre kerül az esővíz-hasznosító rendszer, ami pedig a Kar vízfogyasztásának csökkenéséhez járul hozzá. A fejlesztés keretében a kampusz közel 17 hektáros területén keletkező nagy mennyiségű zöldhulladék hasznosítására kiépül a szervezett komposztálás. A keletkező humuszt a Kar minta bio-kertjében használják majd fel. A kampusz két központi területén pedig szelektív hulladékgyűjtő-sziget jön létre.

 

A komplex fenntarthatósági program során Karunk hallgatói, oktatói és munkatársai mellett Zalaegerszeg, Zala-megye lakosai konferenciák, fesztiválok, vetélkedők és a Kampusz területén kialakításra kerülő Tanösvény segítségével ismerkedhetnek meg az energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrások alkalmazására vonatkozó fejlesztésekkel és a fenntartható életmód elemeivel.

 

A Zöld Kampusz Zalaegerszeg mintaprojekt szorosan illeszkedik Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ökováros programjához.