« Vissza a megvalósult eseményekhez

A Zöld Kampusz Zalaegerszeg megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Budapesti Gazdasági Főiskola Rektora, Sándorné dr. Kriszt Éva nevében tisztelettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy az Új Széchenyi Terv keretében a Környezeti és Energia Operatív Program támogatásával megvalósuló mintaprojektünk első üteme sikeresen befejeződött. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 143 349 ezer forintos támogatásával zajló komplex fenntarthatósági programunk beruházási szakasza lezárult, a környezeti beruházások elkészültek, így a zalaegerszegi Zöld Kampusz a mai napon megnyitja kapuját.

A támogatás két célt szolgál: egyrészt néhány olyan beruházáshoz biztosít forrást, amely csökkenti a Kampusz környezeti terhelését, másrészt ezen megoldások bemutatásának támogatásával hozzájárul a környezettudatos fogyasztói magatartás terjesztéséhez.

Egy korszerű, a 21. század követelményeinek megfelelő felsőoktatási intézmény hagyományos feladatai – vagyis az oktatás és a kutatás – mellett egy úgynevezett harmadik missziót is teljesít: társadalmi felelősséget vállal közvetlen környezetének tudásának fejlesztéséért, hozzájárul a regionális munkaerőpiac igényeinek kielégítéséhez és a helyi társadalom értelmiségi központjaként is működik.

Ezt a küldetését a Budapesti Gazdasági Főiskola itt Zalaegerszegen különösen kiemelten kezeli. A városban Karunk a legmagasabb rangú felsőoktatási szervezeti egység. Ennek megfelelően mindig is fontosnak tartottuk, hogy a tudományos ismeretek terjesztésében, a tudás átadásban a lakosság minél szélesebb körét érjük el. A most induló programban többszörösen is eleget tehetünk társadalmi szerepünknek:

  • felhívhatjuk a lakosság figyelmét az ökoszisztéma egyensúlyának fontosságára;
  •  megmutathatjuk, hogyan tudja az egyén meggátolni a környezet további rombolását, hogyan csökkenteni a környezeti terhelést;
  • lehetőségünk lesz arra, hogy felhívjuk a közönség figyelmét a tudományos eredményekre ezen a területen, segíthessünk azok megértésében;
  • és mindezzel hozzájárulhatunk a scientific citizen vagyis a tudományra nyitott állampolgárok számának növekedéséhez.

Egy ilyen állampolgár érdeklődik a tudomány eredményei iránt, kérdéseket tesz fel a tudósoknak. Nyitott az új tudás befogadására, alkalmas a folyamatos fejlődésre és innovációra, az új eredmények befogadására és alkalmazására. A tudás alapú társadalom kialakulásának feltétele, hogy az állampolgárok minél nagyobb hányada rendelkezzen ilyen képességekkel.

A környezetvédelem, az ökoszisztéma esetében kiemelten fontosak ezek a tulajdonságok. Nemzetközi egyezmények kötelezik az országokat – köztük Magyarországot is – hogy bevonják a lakosságot a környezeti döntésekbe, informálják az állampolgárokat a környezetvédelmi kérdésekről. Az Aarhusi egyezmény alapján 2001 óta Magyarországon is biztosítani kell a közösség számára az információt és a döntésekben való részvételt. Az információ azonban önmagában kevés: a felelős döntéshez tudásra is szükség van. Milyen alapon tudjuk például eldönteni, hogy a településünk határába tervezett hulladéklerakó okoz-e nekünk kárt? Egy ilyen döntés előtt a tudomány eredményeit is számba kell venni, ehhez pedig felkészült állampolgárokra van szükség.

Az ilyen, és az ehhez hasonló programok lehetővé teszik, hogy a fiatalok és a kevésbé fiatalok a tudás alapú gazdaság felkészült tagjai legyenek, és a jövőért felelősséget vállaló állampolgárként járhassanak el a közügyekben.

A környezettudatos viselkedési minták terjesztésében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város is részt kíván venni: a meghirdetett Ökováros program keretében környezetvédelmi, fenntarthatósági programok megvalósítását tűzte ki célul. Jelen projekttel Karunk is csatlakozik e célok megvalósításához. Az Önkormányzat és Karunk közösen fog tevékenykedni, ismételten megerősítve a kölcsönös előnyökön alapuló zavartalan együttműködést.

 

Dr. Solt Katalin dékán

BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg